Helivliegen.nl respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat jouw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Je persoonsgegevens worden in overeenstemming met alle toepasselijke privacy regelgeving behandeld en vastgelegd in een bestand dat is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden op de website van Helivliegen. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Helivliegen.nl gebruikt en bewaart jouw persoonsgegevens en gegevens met betrekking tot jouw bestelling om jouw bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Indien je vragen mocht hebben over het privacy beleid van Helivliegen.nl dan kan je per e-mail contact opnemen met Helivliegen.nl.